grausa@grausa.com

93 714 34 50

Apostem contínuament per la innovació, com a clau de diferenciació i com a motor del present i del futur. La innovació és imprescindible per reinventar-nos i seguir oferint avantatges competitius als nostres clients.

  • Recerca permanent de nous acabats
  • Millora de rendiments tècnics
  • Incorporació de nous procediments i productes sostenibles
  • Innovació i recerca en nous procediments i tipus de tintura

Alguns dels nostres partners en R&D:Alguns dels nostres projectes de R&D:

Projecte ECUVal:

Projecte europeu de R&D per decoloració d’aigües amb la U.P.C.

Grau, S.A. participa en el projecte ECUVal, un nou tractament per decoloració d’aigües després dels processos de tintura, per tal d’obtenir beneficis ambientals i una major eficiència dels recursos.

El projecte ECUVal és una tecnologia ecològica basada en un innovador sistema que combina tècniques electroquímiques amb irradiació UV per al tractament de les aigües residuals procedents de la tintura tèxtil i posterior reutilització dels efluents tractats.

Projecte Soplatex:

Desenvolupament de teixits innovadors d’ alt valor afegit mitjançant l’ aplicació de tractaments de plasma i acabats avançats basats en nanotecnologia.

Projecte amb diverses empreses com DOGI, HENKEL o MARINA TEXTIL i amb col.laboració amb LEITAT. Subvencionat amb Fons FEDER de la UE.

Projecte SEILA:

Noves tecnologies per a un sistema eficient, ecològic e intel·ligent de rentat dels tèxtils del futur.

Projecte en consorci amb diverses empreses com FAGOR, LGAI, Industrias Químicas del Ebro. Subvenció de Projecte CENIT del CDTI.

Comments are closed.