grausa@grausa.com

93 714 34 50

POLÍTICA DE SEGURETAT I MEDI AMBIENT DE GRAU, S.A.

 

GRAU,S.A. està compromesa en gestionar la Seguretat i el Medi Ambient com un aspecte integrat dins la pròpia gestió del negoci, amb l’objectiu de reforçar la nostra competitivitat, beneficiar els nostres treballadors, clients i proveïdors i contribuir a preservar i millorar l’entorn que servim.

El desenvolupament de les nostres activitats industrials tèxtils han d’estar en concordança amb la protecció de les persones i la preservació del medi ambient.

 

La Direcció, d’acord amb la Política d’Empresa de GRAU,S.A., ha adoptat, juntament amb el personal de l’organització, els següents compromisos com a principis bàsics d’actuació:

COMPLIMENT

  • De les lleis i regulacions legislatives d’aplicació en matèria de protecció mediambiental i seguretat, entenent els requisits legals com el conjunt de mínims a acomplir.

PREVENCIÓ

  • Procurant l’ús eficient dels recursos naturals especialment en el consum d’aigua, d’energia i de matèries primeres, i minimitzant els impactes mediambientals generats principalment en la gestió de les aigües residuals, residus, emissions atmosfèriques i inmissió de soroll, com a tasca principal de la nostra política de protecció mediambiental.
  • En especial, adreçada a evitar els accidents laborals i l’ocurrència de situacions d’emergència mediambientals.
  • Establint plans de formació als nostres empleats sobre els aspectes mediambientals i de seguretat lligats a les seves activitats i funcions, amb objecte que el seu comportament en el lloc de treball reflexi aquesta sensibilització.
  • Avaluant l’efecte mediambiental i garantint la seguretat dels nous desenvolupaments i de les noves adquisicions i serveis mitjançant la planificació estratègica a nivells que siguin tècnicament i econòmicament viables.
  • Incorporant progressivament les parts interessades als nostres esforços per millorar la protecció mediambiental i la seguretat, tant en les exigències als nostres proveïdors com en la informació als nostres clients.

MILLORA CONTÍNUA

  • Revisant periòdicament l’estat ambiental i de seguretat en el desenvolupament de l’activitat amb objecte de planificar objectius de millora continua, documentant els avanços realitzats amb un programa anual per a la consecució d’objectius.

 

Castellar del Vallés, 7 de maig de 2017

 

La Direcció de Grau, S.A. es responsabilitza de garantir la comunicació i disposició pública d’aquest document