grausa@grausa.com

93 714 34 50

Els nostres PILARS de desenvolupament sostenible:


ENERGIA

 • El 100% d’energia que consumim és d’origen renovable
 • Comptem amb una instal·lació de +2.000m2 de plaques fotovoltaiques, per autoconsum
 • Generem i exportem energia verda gràcies a un motor de cogeneració d’alt rendiment, equivalent al 90% del nostre consum

 • Eficiència energètica elèctrica: LEDs, variadors de freqüència, motors d’alta eficiència
 • Eficiència energètica gas: Control automàtic de processos, regulació d’aire i combustió en cremadors, extracció intel·ligent de renovació
 • Eficiència energètica vapor: Caldera d’alta eficiència, recuperació de condensats, purgadors automàtics, cremador amb control d’aire de combustió
 • Eficiència energètica aire comprimit: Generador d’aire variable amb variador de freqüència, control de consums, acumuladors, assecadors
 • Eficiència energètica aigües: 100% recuperació d’aigües de refrigeració, 100% recuperació d’aigua calenta de la cogeneració, control de consums, racionalització de processos. Reutilització d’aigües de procés intermedi i recirculació d’aigües residuals.


AIGUA

 • Estació Depuradora d’Aigües Residuals
 • Automatització i monitorització de processos
 • Manteniment d’un cabal ecològic al Riu Ripoll i construcció d’una escala de peixos

 • Depuradora d’alta eficiència fisicoquímica + biològica + tractament terciari
 • Recirculació d’un 30% de l’aigua depurada
 • ECUVAL:  innovador tractament per decolorar les aigües després dels processos de tintura, amb la finalitat d’obtenir beneficis ambientals i eficiència dels recursos: Estalvi entre 70 i 100% d’aigua, estalvi de fins el 100% de sal, disminució de l’ús de productes químics a l’estació depuradora d’aigües residuals, disminució de la petjada de carboni, entre d’altres.


RESIDUS

 • Reaprofitament dels residus de la depuradora com a compostatge
 • Segregació en origen dels residus i programa de minimització de l’ús de paper
 • Reutilització de teixits, envasos i cartró

 • Participació al projecte d’economia circular (valorització de residus) VALRESTEX impulsat pel Gremi de fabricants i TEXBIO – Texfor, amb la col·laboració tècnica d’Eurecat.

PRODUCTES

 • Noves fibres, nous teixits sostenibles
 • Ús de productes químics segurs, saludables i sostenibles
 • Dispensadors automàtics de tints i auxiliars

Comptem amb les principals certificacions que ens acrediten una gestió responsable, sostenible i de qualitat durant tot el procés de producció. Potenciem l’ús de matèries sostenibles (fibres d’origen natural, orgàniques, renovables, biodegradables, reciclades…) i el control i millor ús dels productes químics durant tot el procés: