grausa@grausa.com

93 714 34 50

POTENCIAR L'ECONOMIA SOSTENIBLE AMB TÈXTIL TÈCNIC CIRCULAR

El projecte CIRTECHTEX, finançat pel programa LIFE, ha començat oficialment l’1 de juny de 2023. Es tracta d’un projecte d’Implantació de processos d’economia circular per reduir el residu tèxtil en la fabricació d’equips de protecció individual.

 

Els tèxtils tècnics són crucials per mantenir els treballadors segurs en indústries d’alt risc com foneries, petroquímiques, generació i manipulació d’electricitat o soldadura. Aquestes indústries necessiten peces d’alt nivell protector que puguin prevenir cremades i lesions (tèrmiques, elèctriques o químiques). Els teixits d’aquests equips de protecció individual (EPI) han de complir normes estrictes per protegir eficaçment els treballadors.

 

Durant la fabricació dels diferents teixits EPI al llarg de la cadena de valor tèxtil es generen diversos residus materials. Aquests residus són molt valuosos, ja que estan fabricats amb materials tècnics d’alt rendiment, que difereixen dels productes bàsics utilitzats en la moda. Mentre que a nivell domèstic la roba té els seus propis programes de reciclatge (per exemple, el Pla d’Acció Europeu de Roba) i regulacions (per exemple, recollida selectiva obligatòria de tèxtils a partir del 2025), aquests manquen en el sector dels tèxtils tècnics per a aplicacions industrials.

 

L’ambició del projecte CIRTECHTEX és adoptar un enfocament d’economia circular per reduir dràsticament la generació de residus tèxtils tècnics i reciclar-los en teixits EPI d’alta qualitat. L’objectiu del projecte és aconseguir el reciclatge del residu tèxtil, utilitzant un mínim del 20% de material reciclat pre i post consum en un mínim del 80% dels EPI fabricats. El consorci preveu un canvi de paradigma cap a la sostenibilitat i aposta per una visió respectuosa amb el medi ambient en segments de mercat d’alta gamma.

PARTNERS:

“Finançat per la Unió Europea. No obstant això, les opinions expressades són només les dels autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o l’Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructura i Medi Ambient (CINEA). Ni la Unió Europea ni l’autoritat atorgant se’n poden fer responsables”