grausa@grausa.com

93 714 34 50

Projectes R+D

Entitat Protectora de l’Associació Espanyola de Químics i Coloristes Tèxtils AEQCT

Empresa associada al Centre Tecnològic AITEX

Normes UNE 166002 juntament amb el Centre Tecnològic LEITAT.

ECUVal. Projecte europeu de R + D per decoloració d’aigües amb la U.P.C.

Grau, S.A. participa en el projecte ECUVal, un nou tractament per decoloració d’aigües després dels processos de tintura, per tal d’obtenir beneficis ambientals i una major eficiència dels recursos.

El projecte ECUVal és una tecnologia ecològica basada en un innovador sistema que combina tècniques electroquímiques amb irradiació UV per al tractament de les aigües residuals procedents de la tintura tèxtil i posterior reutilització dels efluents tractats.

 Laboratori homologat per als estudis de les mostres i la seva reproductivitat en la producció, arxiu històric de mostres, cuina de colors totalment automatitzada, per aconseguir la màxima continuïtat en les partides de producció.

Compromesos amb el medi ambient i els estàndards de qualitat màxima.

 

KODAK Digital Still Camera 

Comments are closed.